Misschien overweeg je de overstap naar een assistentiewoning of sta je op het punt te verhuizen? Wij beseffen dat dit heel wat vragen kan oproepen. Hieronder hebben wij getracht heel wat van deze vragen te bundelen en een duidelijk antwoord te geven. Klik op de titel van een vraag om het bijpassende antwoord te lezen.

Kan je toch het antwoord op jouw vraag niet terugvinden?
Neem dan even contact met ons op met de gegevens die je op deze pagina vindt of spring even binnen en spreek de woonassistent of iemand van het zorgteam aan.

Wonen in een ‘assistentiewoning’ (flat) houdt het midden tussen onafhankelijk wonen ‘thuis’ en het ‘beschermd wonen’ in een rusthuis.  Een groepering van assistentiewoningen bestaat uit individuele wooneenheden en een aantal gemeenschappelijke servicevoorzieningen.  In de flats wonen semivalide bejaarden die nog voldoende zelfredzaam zijn.  Zij kunnen alle cruciale dagelijkse handelingen grotendeels nog zelfstandig uitvoeren.

Sociale overwegingen zoals eenzaamheid, gevoelens van onveiligheid thuis, beginnende motorische beperkingen zijn doorgaans beweegredenen om de veiligheid van een aaneengesloten wooncomplex te gaan opzoeken. Een serviceflatcomplex bestaat enerzijds uit individuele wooneenheden en anderzijds uit gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waar men beroep op kan doen. De behoeften van de residenten worden in een serviceflat dus benaderd vanuit 3 invalshoeken: er wordt een aangepaste huisvesting in een beschermde woonomgeving geboden met een facultatieve dienstverlening.

De kostprijs van een assitentiewoning is tweeledig: enerzijds de woonvergoeding voor eigenaar, anderzijds de vergoeding van de beheersinstantie die instaat voor de zorgpermanentie, de woningassistent en andere dienstverlening.

Woonvergoeding

De kostprijs van de flats/assistentiewoningen is opgenomen op de informatiefiche die u kan vinden voor elke woning apart. Hierbij inbegrepen zijn het woonrecht, de burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering, huisvuilbelasting en taksen.

Vergoeding beheersinstantie woonzorggroep Begralim

Onze woonzorggroep organiseert dit service- en dienstenabonnement aan een vaste kostprijs van 3 euro/dag (januari 2018, jaarlijks indexeerbaar).  Deze kost is verplicht ook als u geen zorgen (of diensten) betrekt. Het serviceabonnement van 3,-euro is, in vergelijking met andere zorgpartners die in de vork van 8-10 bedraagt, zeer concurrentieel. Omdat de assistentiewoningen erkend zijn (worden) door de Vlaamse Overheid is er een vrijstelling van onroerende voorheffing.  Het ondertekenen van het abonnement is dus ruimschoots terugverdiend. De diensten die u daarvoor krijgt zijn voorgesteld onder de hoofding “Zorg- en dienstverlening’.

Algemene kosten

Tenslotte dient u, zoals bij elke collectieve bewoning, bij te dragen tot de algemene kosten van

  • onderhoudscontracten (brandveiligheid, liften, elektrische installaties, riolering, poorten, kuisen gemeenschappelijke delen…)
  • verbruiken van gemeenschappelijke delen (gas, water, elektriciteit,..)
  • afvalbeheer (containers,…)
  • erelonen syndici
  • brandverzekering  gemene delen

Deze kostprijs is afhankelijk van de grootte van uw flat. Zij situeert zich rond 65,-euro/maandelijks.
Uw totale woon- en leefkost is dus als volgt: de huurprijs van uw flat,  het zorg-en dienstenabonnement van 3,-euro/dag + algemene kosten (rond 65,-euro).

In een flat ligt de klemtoon op zelfstandig wonen.  De zorgverlening dient bijkomstig, incidenteel of beperkt in tijd te zijn.  Wanneer u als bewoner na verloop van tijd meer zorg nodig hebt, dan kunt u naadloos doorstromen naar het woon- en zorgcentrum Sint Elisabeth in Hasselt.  Uiteraard in nauwe samenspraak met uzelf en uw familie.  Als serviceflatbewoner geniet u voorrang in onze woonzorgcentra (indien u voldoet aan de criteria van zorgbehoevendheid en indien u minstens 8 maanden verbleef op onze flats)

De assistentiewoningen hebben een uitgebouwde keuken en een kastenwand in de badkamer. Uw living mag u zelf huiselijk inrichten met eigen meubels.

In de individuele overeenkomst tussen de beheersinstantie en de huurder staat dit alles omschreven. De eigenaar (of zijn verwanten tot de 2de of 3de graad) kan zijn woonrecht opeisen. Dit kan pas gebeuren minimaal 12 maanden nadat deze zijn woonrecht heeft aangevraagd vraag bij de beheersinstantie. Kortom, u heeft voor 12 maanden de nodige woonzekerheid en deze tijd wordt verlengd tot er een andere flat vrijkomt die vergelijkbaar is van huurprijs (de woonvergoeding van de vrijgekomen flat wijkt maximaal 10% af van de vergoeding die u betaalde in de oorspronkelijke flat). Sommige eigenaars hebben afstand genomen van deze clausule (dit staat vermeldt op de individuele fiches van de betrokken flats).